Voorburgs Dagblad | Bijeenkomst platform 'Lokale Democratie Ldam-Vbg'

Bijeenkomst platform 'Lokale Democratie Ldam-Vbg'

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Platform Lokale Democratie gaat in gesprek met betrokken inwoners
Enige tijd geleden is door een aantal actieve inwoners het Platform Lokale Democratie Leidschendam – Voorburg opgericht. Dit is voortgekomen uit een debat over Lokale Democratie in de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Het Platform wil burgerparticipatie bevorderen en daarvoor ondersteuning bieden aan inwoners met als doel het bevorderen van een prettig leefklimaat in onze gemeente.

Het Platform voelt zich gesterkt door het collegeprogramma “Samen aan zet” van het huidige College van Burgemeester en Wethouders. Daarin geeft het College onder meer aan dat er minder bepaald en meer samengewerkt zal worden, dat ze ruimte willen maken voor initiatieven van inwoners en dat zo veel mogelijk ingezet zal worden op co-creatie.

Op donderdagavond 21 november organiseert het Platform een interactieve bijeenkomst met als thema:
“Ik zie, ik zie …Lokale Democratie!”

Deze bijeenkomst is bedoeld voor bewoners en organisaties die betrokken zijn of willen zijn bij de voorbereiding en uitvoering van beleid van de gemeente Leidschendam – Voorburg.

Op de bijeenkomst zal het Platform eerst zichzelf voorstellen en toelichting geven op haar visie en missie. Er zal ook kennis en ervaring worden ingebracht die is opgedaan op de landelijke Dag van de Lokale Democratie van 16 november. Vervolgens zullen in groepjes ervaringen uitgewisseld worden over het samenspel tussen gemeente en inwoners. De uitkomsten van deze gesprekken zullen daarna plenair worden besproken. Een verslag van de bijeenkomst zal onder de aandacht van de Gemeenteraad en het College worden gebracht.

Praktische gegevens:
Datum: 21 november
Tijd: 19.30 – 22.00
Inloop: v.a. 19.15
Adres: Hulp en Heil Kerk / Wijkleercentrum ‘Alles voor Elkaar’
Veursestraatweg 185
Dit is bij de hoofdingang van Park Schakenbosch
Aanmelding: per mail aan [email protected]
Website: www.platformldlv.nl

Bron: Platform Lokale Democatie


Foto: Digitaal Dagblad