Voorburgs Dagblad | 'Afval, samen aanpakken'

'Afval, samen aanpakken'

mainImage
Foto Ap de Heus

Wekelijks krijgen alle fracties die in de raad zitten het foto-overzicht van Ap de Heus zoals die in Voorburgs Dagblad ook te zien is. Iedere keer weer is de rij met ongewenste vuilstort bij de vuilophaalplaatsen “lang tot zeer lang”. D66 is van mening dat dit college zijn uiterste best moet doen om ongewenste vuilstort te voorkomen. Temeer daar de grootste partijen van dit college, de VVD en het CDA in de vorige periode zeer vaak aandacht vroegen voor de vuilophaal. Op een manier die zelfs tot gevolg had dat AVALEX-personeel met enige regelmaat op een zeer nare manier werd bejegend. Omschrijvingen als Napels aan de Vliet werden gebruikt waardoor de sfeer rondom het vuilophalen zeer negatief werd. 

 Daarom is het jammer dat ondanks alle grote woorden ook dit college er niet in slaagt om de illegale vuilstort bij de afvalstations in te dammen. De hoeveelheid bijplaatsingen van huisvuil etc. wordt gelukkig wel iets minder. Dat komt door de invoer van maatregelen als elektronica die monitort of de vuilbakken vol beginnen te raken waardoor ze tijdig kunnen worden geleegd, tot de inzet van het clean-team. Allemaal maatregelen van het vorig college die nu effect beginnen te krijgen.

 Maar…. het gaat uiteindelijk om gedrag. De kaboutertjes plaatsen geen grofvuil, en ruimen het ook niet op. D66 pleit dan ook voor het handhaven van het clean team, meer inzet op communicatie om inwoners bewust te maken over de manieren waarop grofvuil kan worden aangeboden (telefoontje en afspraak maken en het wordt opgehaald) en om inwoners bewust te maken van het belang van een schone wijk.

 Dat vraagt tijd en het vraagt op dit dossier samenwerking van alle politieke partijen. D66 wil hierbij graag helpen. 

 

 


Door: D66 Leidschendam-Voorburg