Voorburgs Dagblad | 3 ton in Ldam-Vbg niet inbaar

3 ton in Ldam-Vbg niet inbaar

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Raadslid Philip Veller (VVD) kreeg diverse verrassende antwoorden op zijn vragen over openstaande vorderingen van de gemeente Leidschendam- Voorburg. Jaarlijks wordt een bedrag van circa € 300.000 buiten invordering gesteld wegens niet inbaarheid.

Dit kan onder andere de volgende oorzaken hebben:
- Een betrokkene heeft al meer dan 5 jaar geen adres meer in Nederland
- Een betrokkene verzoekt om kwijtschelding als hij of zij aan de maximale aflostermijn heeft
voldaan
- De vorderingen op de betrokkene zijn meegenomen in een (al dan niet door de rechter
vastgestelde) schuldsanering

Bij wanbetaling volgen een aanmaning en, indien hier geen gehoor aan wordt gegeven, eventuele andere incassomaatregelen. Wanneer inning niet mogelijk blijkt, wordt de situatie periodiek (in beginsel jaarlijks) heronderzocht. In 159 gevallen is overigens sprake van fraudevorderingen. De gemeente gaat er vooralsnog niet op in hoe deze vorderingen kunnen worden verminderd. 

 


Foto: Digitaal Dagblad