Voorburgs Dagblad | Zorgen om middengebied Plaspoelpolder

Zorgen om middengebied Plaspoelpolder

mainImage

De komende weken zal het Addendum Toekomstvisie Plaspoelpolder worden vastgesteld door de gemeenteraad Rijswijk. "Dit is hard nodig om een goede ontwikkeling van de Plaspoelpolder mogelijk te maken", aldus BBR-voorzitter Peter Hartevellt. "De BBR maakt zich wel zorgen om het middengebied. Uiteraard staan wij voor de bedrijven, maar wij zijn ook van mening dat een klein stukje functiemenging (bijvoorbeeld wonen) noodzakelijk is om de ontwikkeling op gang te krijgen. Dit baseren wij op gesprekken met vele eigenaren en ontwikkelaars en het feit dat de panden nu ook voor een belangrijk deel leeg staan".

"Zonder verdere mogelijkheden in het middengebied is de kans groot dat de situatie blijft zoals deze nu al jaren is", vervolgt Peter Harteveltt. "Wij willen in ieder geval dat het Addendum het mogelijk maakt om in de verdere uitwerking van de plannen naar functiemenging te kijken. Met dit addendum is deze optie niet bespreekbaar. Lees zelf het addendum ophttps://lnkd.in/dc-eNA7 en geef ons jouw mening". 


Door: Bart Bakker