Voorburgs Dagblad | Tilly Zwartepoorte over 8 jaar Vlietkinderen

Tilly Zwartepoorte over 8 jaar Vlietkinderen

mainImage
Tilly Zwartepoorte.

Tilly Zwartepoorte heeft Stichting Vlietkinderen gedag gezegd na acht jaar lang betrokken te zijn geweest bij deze organisatie als lid en later voorzitter van de Raad van Toezicht. Ook Jolanda van Bussel heeft afscheid genomen.

Jongstleden mei was het zover, tijd om afscheid te nemen van de actieve rol, die Tilly Zwartepoorte had bij Vlietkinderen. Geruime tijd was zij betrokken, eerst als lid van de Raad van Toezicht (RvT) en later als voorzitter. Haar collega in de RvT, Jolanda van Bussel heeft ook het stokje overgedragen.

Tilly Zwartepoorte vertelt:  “Vanuit mijn periode als wethouder in de gemeente Leidschendam-Voorburg, kende ik deze kinderopvangorganisatie al, hun enorme drive, lust tot samenwerken en actieve rol binnen deze gemeente in bijvoorbeeld de ontwikkeling van VVE* peuterspeelzalen, brede scholen; de samenwerking met het onderwijs, heb ik altijd boeiend gevonden. Toen men – een tijdje nadat ik was gestopt als wethouder -  iemand zocht voor de RvT, hoefde ik ook niet lang na te denken. Ik wilde graag een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van deze maatschappelijke organisatie. (*VVE is Voor- en Vroegschoolse educatie.)

Het zijn intensieve en soms bewogen jaren geweest. Als lid, maar vooral als voorzitter van een bestuursorgaan als een RvT, draag je een grote verantwoordelijkheid. De RvT heeft als taak de directie van Vlietkinderen, gevraagd en ongevraagd, van advies te voorzien met als doel de kwaliteit en de continuïteit van Vlietkinderen te garanderen. Ik kan terug kijken op een fijne en ook leerzame tijd. Jolanda en ik weten nu heel veel over de kinderopvang!”

Tilly Zwartepoorte wordt na haar twee termijnen nu opgevolgd door de heer Frank van den Akker. De ‘voorzittershamer’ is inmiddels al overgedragen. Jolanda van Bussel haar plaats wordt ingenomen door Marjan van Giezen. Daarnaast zijn er nog twee leden om de RvT compleet te maken, Patty Wijnen en Arwin Yu.