Voorburgs Dagblad | Bedrijventerrein Westvliet toekomstbestendig maken

Bedrijventerrein Westvliet toekomstbestendig maken

mainImage
Wethouder Saskia Bruines houdt zich bezig met bedrijventerrein Westvliet

De vereniging Houdt Vlietrand Groen vreest voor een groene Vlietzone naar aanleiding van de berichtgeving over plannen die, volgens onze informatie, deze maand door Bedrijven Belang Westvlietweg en Bedrijven Investeringen Zone Westvlietweg aan de Haagse wethouder Saskia Bruines worden aangeboden. Beide partijen willen bedrijventerrein Westvliet toekomstbestendig maken. Of zoals zij zeggen: VERNIEUWEN-INTENSIVEREN-UITBREIDEN-VERDUURZAMEN.

Hogere gebouwen, verdichting, aanleg van meerdere toegangswegen tot het gebied en verviervoudiging van de huidige bedrijfsoppervlakte en als kers op de taart de mogelijkheid een haven aan te leggen. "Wij vragen ons af wat er dan met de mooie plannen en ideeën gaat gebeuren van de Provincie Zuid-Holland om de Vlietzone op de nemen in het Landschapspark Zuidvleugel en er zelfs een pilotproject van te maken, zoals nu het voornemen is", stelt het bestuur. 

De vereniging Houdt Vlietrand Groen ijvert als ruim 25 jaar voor een groene Vlietzone. "Wij juichen verduurzaming, vergroening en extra werkgelegenheid uiteraard toe, maar of dit dan ten koste van het kostbare groen en de aanwezige cultuur-historie in dit gebied moet gaan is nog maar de vraag", meldt het bestuur. "Hoewel wij de plannen helaas nog niet hebben mogen inzien, vinden wij de berichten zeer verontrustend. En wij betreuren zeer dat er niet met bewoners, omwonenden en betrokkenen in de Vlietzone gesproken is tijdens het onderzoek. Ook lijkt aan het feit dat dit groene gebied, wat een belangrijke rol vervuld bij het tegengaan van hittestress in de verstedelijkte randen van de Vlietzone, volledig te zijn voorbijgegaan".

"En de onderzoeken door Bedrijven Belang Westvlietweg en Bedrijven Investeringen Zone Westvlietweg gelden alleen nog maar als startpunt, lezen wij, waarbij het eindresultaat nog niet te voorzien valt. Dit klinkt onheilspellend wanneer je denkt aan leefbaarheid en welzijn van de omwonenden van het gebied. Wij zullen de plannen dan ook inhoudelijk en kritisch toetsen en hopen binnenkort in gesprek te kunnen gaan".