Voorburgs Dagblad | 'Situatie in Damcentrum loopt uit de hand'

'Situatie in Damcentrum loopt uit de hand'

mainImage

DamBelang de grote groep bewoners, ondernemers en belanghebbenden, die zich hebben verenigd om de belangen van het Damcentrum en Leidschendam-Zuid te behartigen, stelt dat de maat nu vol is. De situatie in het Damcentrum is volledig uit de hand gelopen. Winkeliers zijn inmiddels ten einde raad en ook de bewoners weten niet meer wat ze moeten.

“De geest is nu echt uit de fles", aldus DamBelang meer dan 500 inwoners hebben de gemeente tijdig gewaarschuwd voor deze situatie. De zienswijzen werden zonder pardon ter zijde geschoven en het democratisch proces werd ondermijnd. Alle partijen hebben geheel tegen de verwachtingen in ingestemd met de definitieve verklaring van geen bedenkingen met als gevolg het opheffen van het parkeerterrein aan het Molenpad. Wat volgde werd dezer dagen eens temeer duidelijk: chaos!”

Soap

Voorlopige cliffhanger in deze soap is betrokken raadslid Eleveld (VVD) die volledig terecht om een noodmaatregel vraagt. De enige noodmaatregel die echt effect sorteert en recht doet aan de situatie is dat de werkzaamheden aan het Molenpad worden stil gelegd en er opnieuw naar de situatie gekeken gaat worden. Mocht dit niet haalbaar blijken dan moet de verantwoordelijk wethouder uitleggen waarom niet. De geheime afspraken met de aannemer openbaar maken en daar de politieke consequenties voor dragen. We leven nu eenmaal in een democratie en niemand staat boven de wet. Ook een aannemer of wethouder niet.

Onvrede

Het actieve Dambelang uit Leidschendam komt aan de vooravond van de raadsvergadering met een opvallende verklaring. Men hoopt dat de gemeenteraad instemt met een raadsenquete. De inhoud van de verklaring luidt als volgt. 

Inwoners en ondernemers zijn het helemaal spuugzat. Een veelgehoorde mening op straat is dat wanneer het echt zo is dat er wurgcontracten ten nadele van de gemeenschap gesloten zijn dan de onderste steen boven moet komen. Als persoon kan de wethouder er niets aan doen maar als wethouder draag je wel de politieke verantwoordelijkheid. Leon de la Croix: “De gemeenteraad zou haar verantwoordelijkheid moeten nemen en een raadsenquête houden naar de gang van zaken de afgelopen jaren. Als echt blijkt dat de gemeente 5.5 miljoen moet betalen om aan de wet en het democratisch proces te voldoen is een enquête noodzakelijk. Een raadsenquête wordt binnen gemeenten gezien als het sluitstuk van de controlerende rol van de raad, dit instrument wordt pas in laatste instantie ingezet. Het proces moet transparant gemaakt worden.”

Raadsenquête

Een raadsenquête is vergelijkbaar met een parlementaire enquête alleen dan op lokaal niveau. Een raadsenquête kan alleen worden ingesteld als een meerderheid binnen de gemeenteraad dat wil. Voor een raadsenquête wordt een commissie benoemd, deze commissie doet onderzoek naar het door het college van B&W gevoerde bestuur over een bepaald onderwerp. De enquêtecommissie kan openbare verhoren - die onder ede plaatsvinden - houden.

 


Door: Dambelang