Voorburgs Dagblad | Informatieavonden ontwerpstructuurvisie A4

Informatieavonden ontwerpstructuurvisie A4

mainImage

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseert twee informatiebijeenkomsten om de ontwerpstructuurvisie A4 Burgerveen–N14 toe te lichten. Bezoekers van de informatieavonden krijgen de gelegenheid om ook tijdens de informatieavonden een zienswijze in te dienen op de plannen. De totale periode voor het indienen van een zienswijze is van vrijdag 24 januari t/m donderdag 5 maart 2020.

Tijdens deze Verkenning heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat twee alternatieven onderzocht om de doorstroming van het verkeer te verbeteren tussen knooppunt Burgerveen en de aansluiting met de N14 bij Den Haag. Ook zijn twee varianten voor een nieuw Ringvaartaquaduct voor het verkeer van Amsterdam naar Den Haag onderzocht.

Voorkeursalternatief

De keuze is gevallen op een extra rijstrook op de hoofdrijbaan van de A4 in beide richtingen en aanpassing van de uitwisseling van de A4 met de parallelstructuur ter hoogte van de N11 (verdiepte ligging). Daarnaast is gekozen voor de aanleg van een nieuw Ringvaartaquaduct op de plaats van het oude aquaduct. Dit Voorkeursalternatief is op 23 januari 2020 gepubliceerd in de Ontwerp Structuurvisie A4 Burgerveen-N14.

Een nieuw aquaduct op de plaats van het oude aquaduct heeft beduidend minder impact op de omgeving (met name m.b.t. het bedrijventerrein naast de A4) en is qua kosten gunstiger dan een nieuw aquaduct ten oosten van bestaande rijbaan van de A4.

Informatieavonden

Tijdens twee informatieavonden lichten we het Voorkeursalternatief en de onderbouwing daarvan in woord en beeld toe. U krijgt een beeld van hoe de verbreding van de weg op hoofdlijnen wordt gerealiseerd en met welke factoren het project rekening houdt. Op beide avonden zijn vertegenwoordigers van het ministerie en Rijkswaterstaat aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Er is geen plenair deel – u kunt tussen 19.00 en 21.00 uur binnenlopen.

U kunt in de periode van vrijdag 24 januari t/m donderdag 5 maart uw zienswijze mondeling, digitaal of via de post indienen. Uw zienswijze op de ontwerp-structuurvisie en het daarin geschetste voorkeursalternatief neemt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat waar mogelijk mee in de definitieve structuurvisie.

In de Planuitwerkingsfase wordt het voorkeursalternatief vervolgens in detail uitgewerkt en geoptimaliseerd. Meer informatie hierover vindt u op de website:www.platformparticipatie.nl/burgerveen.

 

Waar en wanneer?

Datum:           10 februari 2020

Tijd:               Vrije inloop tussen 19.00 en 21.00 uur

Locatie:          Restaurant Tussen Kaag en Braassem,

Regenboogweg 102, 2376 BH Nieuwe Wetering

 

Datum:           11 februari 2020

Tijd:               Vrije inloop tussen 19.00 en 21.00 uur

Locatie:          Van der Valk Hotel de Gouden Leeuw,

Veurseweg 180, 2252 AG Voorschoten


Foto: ANP