Voorburgs Dagblad | 'Geen extra 102 parkeerplaatsen Damcentrum'

'Geen extra 102 parkeerplaatsen Damcentrum'

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Er is dinsdagavond 12 maart spreekrecht voor inwoners en gesprek met de raad m.b.t. het raadsvoorstel Parkeerbalans en Parkeermaatregelen Leidschendam Centrum. Onder leiding van raadslid Monica Velu kan iedereen nu zijn zegje doen over de problemen in het Damcentrum. Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht en kunnen met de raad in gesprek over de geconstateerde knelpunten en mogelijke oplossingen. De input kan worden meegenomen door de raadsleden bij het debat dat plaatsvindt later op de avond m.b.t. het onderwerp. 

Dit is het moment als mensen er echt iets van vinden, bijvoorbeeld van het feit dat het College voorstelt om geen gebruik te maken van het aanbod van Schouten De Jong/BPD om 102 extra openbare parkeerplaatsen te bouwen bij bouwplan Leytsche Hof (hoek Rijnlandstraat/Oude Trambaan). 

Hiervoor zijn drie redenen. Ten eerste blijkt uit een globale doorrekening van alternatieve parkeermaatregelen dat het zonder de bouw van 102 parkeerplaatsen bij de Leytsche Hof mogelijk is om een reductie van de parkeerdruk van 29% te behalen. Daarmee zou een parkeerdruk van 69% op de zaterdagavond (maatgevend moment) bereikt worden. Ten tweede, de kosten voor een parkeergarage bij Leytsche Hof bedragen € 6,2 miljoen. Met alternatieve maatregelen kan voor een aanzienlijk lager bedrag een voldoende en minimaal vergelijkbare verlaging van de parkeerdruk bereikt worden.

Ten derde, voor de ontwikkelaar is het van groot belang om snel duidelijkheid te hebben over de bouwplannen. Om die reden wordt de raad nu gevraagd een besluit te nemen op basis van de globale cijfers. De gebouwde parkeerplaatsen bij Rijnlandstraat Noord en Damlaan/Rijnlandstraat blijven wel onderdeel van het pakket aan maatregelen waarover overlegd wordt met de
omgeving en waarover in een later stadium besloten wordt.


Foto: Digitaal Dagblad