Wie kent de feiten niet: gemeenteraad of de Voorburgers?

31 May 2023, 06:50 uur
Lokaal
mainImage
Saskia van der Veen spreekt namens honderden inwoners uit Voorburg-West op straat de burgemeester toe. Maar volgens raadsleden kent zij de feiten niet. En andersom wordt de inwoners verweten het verkeerd te zien.

In de overvolle raadszaal bleek gisteravond, bij de besluitvorming over het HOV-trace inzake de Binckhorst, dat vertegenwoordigers van de bewonersgroepen en raadsleden verschillen van mening als het gaat om de feiten.

Dit is cruciaal in het hele vervolgproces.

Raadsleden gaven gisteravond aan dat het raadsvoorstel van wethouder Jeffrey Keus (GBLV) moet worden aangenomen om onderzoeken te kunnen doen. Daar heb je vervolgens hen dus een besluit voor nodig. Als uit de onderzoeken blijkt dat dingen niet werken of slecht zijn voor de gemeente, dan kun je altijd nog tegen een HOV-trace zijn. 

"Dit is echt onzin", reageert onder mee Saskia van der Veen namens bewonersgroepen. "Door dit besluit te nemen, conformeer je jezelf als gemeente aan het HOV-trace. Ze snappen er in deze gemeenteraad werkelijk helemaal niets van. Dit geldt ook voor deze wethouder. We hebben een achterban van een goed niveau en hebben mensen geraadpleegd die er verstand van hebben".

In een eerder verstuurde brandbrief aan het College en de gemeenteraad staat dan ook de volgende passage.

"De PlanMER is niet actueel, niet volledig en onderzoeksgegevens zijn achterhaald.  Een Plan-MER levert de onderbouwing voor een plan. De Mer-regelgeving vereist dat een MER volledig, transparant en actueel is. Dat is hier niet het geval. De onderbouwing is gebaseerd op aannames, niet op doorgerekende modellen". 

"De vervoersprognoses zijn gebaseerd op gevoeligheidsanalyses. De vervoersbehoefte is gebaseerd op 30.000 woningen in 2030, niet op 4500. Alleen een actualisatie van de plan-MER kan u de juiste gegevens verschaffen. Het argument dat er nog een project-MER volgt, is hiervoor niet relevant. Een plan-MER bekijkt of alle informatie juist is aangeleverd tbv het gehele plan. Een project-MER vindt plaats NADAT over het hele plan is besloten, en kijkt alleen de uitvoerbaarheid en inpassing van een project binnen het plan. Nu instemmen met het Masterplan betekent dat u zich committeert aan de voorkeurtracés op basis van achterhaalde gegevens. U kunt dan niet meer terug, investeringen zijn gedaan. Juridische procedures over onjuiste gegevens kunnen voor jarenlange vertraging zorgen". 

 

 

 


Door: Bart Bakker