mainImage

VVD stelt vragen over slechte oplevering Albert Verweijstraat

De enorme gleuven tussen de stoeptegels in de Albert Verweijstraat.
6 augustus 2022, 11:27 uur
Lokaal

Mede naar aanleiding van de publikatie dat de situatie in de Albert Verweijstraat uit de loopt door nalatigheid van werklui en vervolgens de gemeente heeft de VVD schriftelijke vragen aan het College gesteld.

De vragen van de raadsleden Sabrina van den Heuvel en Louise Kortman, betreffende de slechte oplevering na werkzaamheden in de buitenruimte, luiden als volgt. 

Naar aanleiding van de berichten in het Voorburgs Dagblad van 25 juli jl en van 1 augustus jl over oplevering na werkzaamheden in de Albert Verweystraat stelt de fractie van de VVD Leidschendam-Voorburg de volgende vragen:

1. Welke afspraken zijn er m.b.t. communicatie in aanloop naar werkzaamheden in onze buitenruimte die door de gemeente zelf worden uitgevoerd?

2. Welke afspraken m.b.t tot communicatie zijn er gemaakt met partners die (al dan niet in opdracht van de gemeente) aan de slag gaan in onze buitenruimte? Graag uitsplitsten naar bijvoorbeeld nutsbedrijven, aannemers, glasvezelkabel etc.

3. Door wie dan wel hoe wordt er toezicht gehouden gedurende werkzaamheden?

4. Hoe verloopt de communicatie tijdens de werkzaamheden?

4a. Waar kunnen bewoners terecht met vragen en/of klachten tijdens werkzaamheden?
4b. Hoe kan een bewoner er snel achterkomen waar hij terecht kan met vragen en/of klachten?

5. Zijn er (kwalitatieve) voorschriften c.q. regels waaraan de buitenruimte (bv stoepen of fietspaden) weer moet voldoen bij oplevering na werkzaamheden?

5a. Zo ja, welke zijn dat?

5b. Zo ja, wie of hoe wordt dit gecontroleerd?

5c. Zo nee, waarom niet?

6. Welke acties volgen als blijkt dat een bedrijf of nutsbedrijf bv de stoep niet netjes heeft opgeleverd of achtergelaten na werkzaamheden?

7. Waar kunnen bewoners terecht met klachten als blijkt dat bijvoorbeeld stoepen of (fiets)paden na werkzaamheden onveilig of onbegaanbaar zijn? Quote artikel: ‘’De gemeente reageert niet of nauwelijks op klachten’

8. Kan het college aangeven hoeveel meldingen of klachten zij gehad hebben inzake de slechte kwaliteit van oplevering na werkzaamheden in de Albert Verweystraat?

9. Wat is de standaard reactietermijn op dergelijke meldingen en/of klachten?

10. Kan het College aangeven wat zij gedaan hebben met de meldingen c.q. klachten inzake de Albert Verweystraat?

10a. Heeft dit binnen de hierboven genoemde standaard reactietermijn plaatsgevonden?
Waarom wel/waarom niet?

11. Mocht dit nog niet gebeurd zijn dan verzoeken wij het College snel actie te ondernemen om de stoepen in de Albert Verweystraat heel, veilig en toegankelijk te maken en dit communiceren naar bewoners.