Voorburgs Dagblad | Vragen PvdA over Haagse Asfaltcentrale op de Binckhorst
mainImage

Vragen PvdA over Haagse Asfaltcentrale op de Binckhorst

16 februari 2021, 07:35 uur
Lokaal

Op 1 februari verscheen in het dagblad Trouw een artikel over benzeen nuitstoot door asfaltcentrales. Benzeen is een uiterst giftige kankerverwekkende stof en valt in de categorie zeer zorgwekkende stoffen.

"Een aantal centrales heeft een structureel te hoge uitstoot van benzeen. In de Binckhorst is een asfaltcentrale gevestigd. Gezien de ligging van deze centrale ( dichtbij Voorburg) heeft de PvdA-fractie aan wethouder Astrid van Eekelen (VVD) de volgende vragen gesteld. 

1. Is het College bekend met het artikel in het dagblad Trouw?

2. Behoort de Haagse Asfaltcentrale tot de centrales die structureel teveel benzeen uitstoten?

3. Wordt in de Voorburgse wijk die grenst aan de Binckhorst de benzeenwaarde gemeten?

4. Indien er een te hoge benzeen uitstoot blijkt te zijn, welke actie neemt het College dan naar de gemeente Den Haag?

5. Heeft een te hoge uitstoot invloed op de positie die het College inneemt in de voorgenomen uitplaatsing van de Haagse Asfaltcentrale naar mogelijk de Vlietzoom?


Foto: Ap de Heus