Voorburgs Dagblad | Vragen GBLV over sloop woningen Oranjekwartier
mainImage

Vragen GBLV over sloop woningen Oranjekwartier

17 oktober 2020, 15:29 uur
Lokaal

GBLV heeft vragen aan het College gesteld over de sloopplannen van woningen in het Oranjekwartier. Er is verwarring ontstaan over de sloop van de woningen omdat het bewoners adviesteam nog advies moet uitbrengen. De vragen luiden als volgt. 

1. Klopt het dat in de Raadsbrief: Toezegging Prestatieafspraken sociaal wonen staat dat de woningen in het Oranjekwartier gesloopt worden?

2. Klopt het dat WoonInvest met bewoners nog steeds in gesprek is over eventuele sloop?


3. Hoe kan dan in de Raadsbrief: Toezegging Prestatieafspraken sociaal wonen dit als een voldongen feit gepresenteerd worden?


Foto: Pixabay