'Voetganger is vogelvrij in winkelcentrum De Julianabaan'

21 November 2023, 12:59 uur
Lokaal
mainImage

Ingezonden: Als voetganger voel ik mij de laatste tijd in het winkelcentrum “De Julianabaan” in Voorburg vogelvrij.

Ik geniet zoals de uitdrukking vogelvrij luidt geen enkele bescherming. Wanneer ik op een trottoir of een voetgangersgebied binnen het winkelcentrum loop word ik regelmatig links en rechts ingehaald door fietsers en bromfietsers. Dat dit een gevaarlijke situatie oplevert hoef ik u niet uit te leggen.

Aan de overzijde van het appartement waarin ik woon bevindt zich aan de Koningin Julianalaan een ruim voetgangersgebied dat als trottoir is aan te merken. Dat het op een trottoir of aangeduid voetgangersgebied voor bestuurders van auto’s verboden is daarop te rijden en te parkeren is naar mijn mening algemeen bekend. Ondanks dat verbod staan er de laatste tijd toch veel auto’s op dat voetgangers gebied geparkeerd. (zie foto) Om daar te parkeren zullen de bestuurders van de auto’s over het voetgangersgebied moeten rijden. Het mag duidelijk zijn dat dit voor voetgangers ongewenste is en een gevaarlijke situatie kan opleveren.

Het is mij bekend dat het bestuur van de gemeente, voordat er maatregelen worden genomen, kijkt naar ongevallencijfers. Ik hoop en verwacht dat het er weinig zijn. Ik weet dat handhaving door politie en buitenmedewerkers van de afdeling handhaving van deze gemeente, vanwege personeelsgebrek of andere belangrijker zaken, geen prioriteit heeft. Daarom geef ik u in overweging infrastructurele maatregelen te treffen zodat het onmogelijk wordt om over dat voetgangersgebied te rijden en daar te parkeren. 

Hartelijke groet, Peter Marks, Voorburg