Vernieuwing station Laan van NOI bij Voorburg-Noord

24 November 2022, 11:09 uur
Lokaal
mainImage
Het veel besproken gebied bij de Laan van NOI op de grens van Voorburg-Noord. Veel Voorburgers maken dan ook gebruik van het hier gelegen station.

Het Central Innovation District (CID) en de Binckhorst zijn het economische hart van de Haagse regio. Deze gebieden hebben een groot regionaal en nationaal belang. Hier wordt een nieuwe stadswijk gebouwd waarin lopen, fietsen en openbaar vervoer centraal staan. Mensen moeten hier makkelijk kunnen komen en fijn kunnen wonen en werken.

De groei van de regio en Den Haag zorgt ervoor dat de druk op de woningmarkt en op het openbaar vervoer verder toeneemt. Meer woningen betekent meer reizigers. Openbaar vervoer van hoge kwaliteit is daarom een hele belangrijke voorwaarde voor de groei van Den Haag. De gemeente Den Haag is erg blij met de investering in woningbouw in combinatie met betere bereikbaarheid van onze stad en regio.

Het Rijk betaalt ook mee aan mobiliteitsmaatregelen voor Laakhavens, Binckhorst en Zuidwest. Met deze 80 miljoen euro kunnen bijna 10.000 woningen versneld gebouwd worden. De maatregelen zijn onder andere mobiliteitshubs, fietspaden en ontsluitingswegen.

Tot slot heeft het Rijk besloten om samen met regiopartners te werken aan de verkenning van het spoor tussen Leiden Centraal en Dordrecht. Deze verbinding wordt de ‘Oude Lijn’ genoemd. Het aantal reizigers in de Randstad blijft groeien. Om iedereen snel en comfortabel te blijven vervoeren is hoogwaardig openbaar vervoer nodig, dat vaak genoeg rijdt. Ook moeten bestaande stations verbeterd worden. Dit betekent dat ook station Laan van NOI vernieuwd wordt. Er is 90 miljoen euro beschikbaar om van dit station een volwaardige OV-knoop en mobiliteitshub te maken. Hier komen het openbaar vervoer, fiets en deelmobiliteit samen, met sterk verbeterde overstap- en transfervoorzieningen.