Verlichting van sportveld in de wijk Prinsenhof in Leidschendam

10 July 2024, 09:39 uur
Lokaal
mainImage
Pixabay

De motie van GroenLinks over de verlichting van het sportveld inde wijk Prinsenhof wordt tot uitvoering gebracht door het college.

Er komen lichtmasten rondom het veldje zodat er tot 22.00 uur gevoetbald en gespeeld kan worden. Raadslid Iris Feld vertelt waarom dit niet alleen belangrijk is voor de jongeren die die lekker willen sporten in de wijk, maar ook voor de jongens die dit idee gedeeld hebben tijdens de sessie ‘Jong in LV’.

“Afgelopen vrijdag was ik heel erg blij toen ik mijn mail bekeek", aldus Iris Feld. "Het college van Leidschendam-Voorburg gaat namelijk het voetbalveld in de wijk Prinsenhof van verlichting te voorzien. Zo kan daar in de wintermaanden tot 22.00 uur gevoetbald en gespeeld worden. Hoewel ik hoop dat het nog sneller gaat dan nu is gepland (2027-2028), is dit voor mij een heel belangrijk moment. Om meerdere redenen. Het is altijd fijn als een initiatief vanuit jouw partij serieus wordt genomen en zichtbare gevolgen heeft. Maar dit is extra bijzonder, omdat dit geen initiatief vanuit GroenLinks zelf was. Ik was slechts de vertolker van een idee dat tijdens een sessie ‘Jong in LV’ werd geopperd. In een gesprek met een jongen uit Leidschendam kwam naar voren dat hij het jammer vond dat hij niet lang kan voetballen op het veld in de Prinsenhof, wanneer het donker wordt in de wintermaanden. Ik beloofde hem er mee aan de slag te gaan. Ik heb direct de motie ingediend om het voetbalveld van verlichting te voorzien". 

Feld: "De uitvoering van deze motie is niet alleen belangrijk voor de jongeren die lekker willen sporten in de Prinsenhof. Maar ook om aan deze jongen te laten zien dat zijn mening telt en dat zijn ideeën impact kunnen hebben. Het is slechts een klein voorbeeld maar een voorzichtige stap in de goede richting. Doordat het laat zien wat er gebeurt als jongeren mee mogen praten, hun belevingswereld op tafel leggen en hun ideeën serieus worden genomen. Ik hoop dat de wijk Prinsenhof zo snel mogelijk mag profiteren van nog meer goede ideeën van haar inwoners".