mainImage

'Verbetering C2000-netwerk in Leidschendam-Voorburg'

13 oktober 2021, 21:21 uur
Lokaal

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft gemeente Leidschendam-Voorburg gevraagd medewerking te verlenen voor plaatsing van een C2000-mast om de dekking van het C2000-netwerk te verbeteren. Via het C2000-netwerk communiceren hulp- en veiligheidsdiensten, zoals politie, ambulance en brandweer, met elkaar. In onze gemeente is een dekkingsprobleem geconstateerd en plaatsing van een C2000-mast moet dit verhelpen.

Het ministerie is eigenaar van het C2000-netwerk en wil dat de dekking in Nederland zo optimaal mogelijk georganiseerd is. Uit onderzoek blijkt dat er een dekkingsprobleem is in de omgeving van de Kastelenring in Leidschendam. Na uitvoerig onderzoek en afweging van de verschillende opties en belangen, is een locatie nabij de parkeerplaats aan de Sportparkweg aangewezen. Begin 2022 wordt de mast daar geplaatst. Hier is geen vergunning voor nodig. Naast de 52-meter hoge mast komt een klein gebouw voor de installatie. De zendmast levert geen stralingsrisico op voor de gezondheid.

Vragen over de plaatsing van C2000-masten? Kijk dan op www.c2000.nl of bel de Bewonerslijn van de politie: 088 662 0332.