Veel draagvlak voor vernieuwbouwplannen basisschool De Vijverhof

27 January 2023, 08:34 uur
Lokaal
mainImage
PR
Het schoolgebouw van De Vijverhof zoals de architect het weergeeft.

Tijdens een druk bezochte informatieavond werd duidelijk dat er veel draagvlak is voor de vernieuwbouwplannen van basisschool De Vijverhof.

Zo’n honderd aanwezigen, waaronder buurtbewoners en ouders, kregen door presentaties van architect Dick de Gunst en bouwprojectmanager René van der Horst een goede indruk van het nieuwe voorontwerp van het schoolgebouw waarvan gemiddeld 250 leerlingen gebruikmaken.

De binnenplaats in de nieuwe situatie waar de kinderen kunnen spelen.

De nieuwe en ruime gymzaal.

Het ontwerp, waarbij de gymzaal van de school ondergronds is ingetekend, wordt de komende periode aangeboden aan de welstandscommissie van de gemeente, waarna de gemeenteraad medio de zomer er een besluit over neemt. Wethouder Jeffrey Keus zal hiervoor een raadsvoorstel aanbieden.

Er was tijdens de informatieavond sprake van een grote opkomst.

Gesprek

“Het was een positieve informatieavond”, concludeert schooldirecteur Monique van Tiel. “We merkten dat omwonenden en andere direct betrokkenen een goed gevoel over dit ontwerp hebben. Het is fijn dat we samen met de inwoners op deze wijze in gesprek zijn. Dat was in een eerder stadium nog niet op deze manier gelukt ”.

Schooldirecteur Monique van Tiel.

Noodzaak

“Deze vernieuwbouwplannen zijn echt noodzakelijk”, vervolgt Monique van Tiel. “Onze basisschool heeft te weinig ruimte waarbij het gebouw enorm is verouderd. We hebben gelukkig voldoende personeel dat echter in logistiek opzicht concessies moeten doen. Er is niet voldoende ruimte om met kinderen te werken. Tegelijkertijd zien we dat dit gebouw niet meer toereikend is. Er hangen bijvoorbeeld houten latjes aan het plafond om te zorgen dat het heel blijft. Er staan stempels onder de vloer omdat kolommen instorten en de kinderen kunnen vanwege het te hoge loodgehalte in de waterleidingen geen water drinken en er is in het gebouw een slechte ventilatie”.

Ook de beide docenten Anouk Bakker en Nikki Kroes zijn enthousiast over het ontwerp.  

Leekrachten

Nikki Kroes (leerkracht groep 8) en Anouk Bakker (leerkracht groep 4) zijn eveneens een groot voorstander van het gepresenteerde ontwerp. “Deze plannen zijn positief”, aldus Anouk “We merken dat de buurt enthousiast is. De behoefte aan een nieuw gebouw is groot. Niet alleen voor ons als leerkrachten, maar ook voor de kinderen. We wachten al zo lang”.

“De afgelopen jaren heeft zich ook het onderwijs ontwikkeld”, vult Nikki aan. “Daar hoort een modern gebouw bij met grotere andersoortige ruimten”.

Annelies Pilon staat namens de klankbordgroep ook achter de plannen.

Ouders

Ouder Annelies Pilon is actief lid van de klankbordgroep met betrekking tot de plannen. “We zijn met deze groep inmiddels drie jaar bezig”, legt Annelies Pilon uit. “De ouders zijn uitermate positief. De klankbordgroep is unaniem tevreden over dit ontwerp”.

Sander Mulders (foto) is namens de ouders lid van de Medezeggenschapsraad. (MR). “We zijn blij met dit ontwerp”, zegt hij. “Voor ons als ouders is de ontstane draagvlak een belangrijke steun. Er moet tenslotte snel iets gebeuren. De situatie met het huidige gebouw is niet wenselijk. Dit ontwerp is de beste optie. Er heerst onder iedereen positiviteit waarmee we moeten doorpakken”.

Titia Kalker die namens ‘Vijverhof Samen aangaf dat men tevreden is met dit ontwerp. 

‘Vijverhof Samen’

Dit laatste werd ook duidelijk uit het betoog van Titia Kalker die namens ‘Vijverhof Samen’ een verklaring voorlas. Dit is een vereniging met 100  leden met als doel om de belangen van de buurt en de school te verenigen. “Onze suggesties zijn in dit voorlopige ontwerp verwerkt”, aldus Titia Kalker. “Tijdens een ledenvergadering bleek dat we hier tevreden mee kunnen zijn en unaniem achter het ontwerp staan. Het schoolgebouw blijft zijn monumentale waarde behouden. Voor de buurt is er geen sprake van volume-uitbreiding. Dat is een belangrijke voorwaarde. We blijven graag in gesprek ten aanzien van de volgende fases”.