Voorburgs Dagblad | Update gemeentelijke begroting Leidschendam-Voorburg
mainImage

Update gemeentelijke begroting Leidschendam-Voorburg

21 november 2020, 19:51 uur
Lokaal

De gemeenteraad heeft zich de afgelopen week over de gemeentelijke begroting gebogen. In de begroting staat wat de gemeente in 2021 gaat doen en hoeveel geld dat mag kosten. Aan de begroting was een aanvulling met een wijziging gekoppeld. Omdat de raad in oktober het besluit heeft genomen om geen extra oeververbinding aan te leggen, moest de passage in de begroting die daar betrekking op had, worden gewijzigd. In de conceptbegroting was namelijk al 19,7 miljoen Euro voor deze brug gereserveerd.

De gemeenteraad heeft besloten om deze reservering te bestemmen voor mobiliteit. Het college zal in 2021 met voorstellen komen voor de inzet van dit bedrag om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in de stad te verbeteren.

Op woensdagavond werden alle hierboven genoemde raadsvoorstellen aangenomen door de gemeenteraad. Daarnaast heeft de gemeenteraad een groot aantal moties en amendementen aangenomen. Een van deze betrof een voorstel van GBLVGemeentebelangen om de mogelijkheden te verkennen om de bibliotheek, cultuur en theater te bundelen in het Groot Zijdepark. Een ander voorstel was afkomstig van de VVD-fractie om extra geld te reserveren voor fietsparkeermogelijkheden.

Bij alle grootschalige gebiedsontwikkelingen en beheer- en onderhoudswerkzaamheden wordt vanaf nu de mogelijkheid van ‘fietsnietjes’ standaard meegenomen. Ook werd een motie van de partijen PvdA, GroenLinks en CU-SGP om mondkapjes en desinfecterend middel beschikbaar te stellen voor inwoners met een minimuminkomen door de raad aangenomen.