Twee vuurstenen uit de steentijd aangetroffen in buurtgemeente

27 February 2024, 13:08 uur
Lokaal
mainImage

Tijdens recente werkzaamheden voor WarmtelinQ aan de Van Vredenburchweg in Rijswijk hebben archeologen twee vuurstenen uit de steentijd aangetroffen.

Een unieke vondst aangezien steentijdvindplaatsen in deze regio zeldzaam zijn. Dit vraagt dus om extra onderzoek.

Normaal gesproken worden bij een steentijdopgraving de genomen grondmonsters gezeefd ‘in het veld’, dus op de vondstlocatie zelf. In overleg met gemeente Rijswijk en WarmtelinQ is besloten om dat in dit geval niet te doen en alle monsters af te voeren naar het kantoor van de archeologen. Zeven op locatie kost namelijk veel tijd en door elders te zeven kan de aanleg van de warmteleiding doorgaan. Op 19 februari jl. is gestart met het uitgraven van de monsters, hiervoor zijn waarschijnlijk twee weken nodig. De verwachting is dat daarna het werkveld weer vrijgegeven wordt en de werkzaamheden verdergaan.

Lees op de website het hele verhaal én achtergrondinformatie: https://www.warmtelinq.nl/nieuws/vuurstenen-uit-steentijd-gevonden-bij-open-ontgraving-warmtelinq