Tevergeefse oproep van Voorburgers om geen besluit te nemen

31 May 2023, 06:27 uur
Lokaal
mainImage

Voorafgaande aan de raadsvergadering van vanavond en na afloop van een protestmars door het Huygenskwarrier sprak Saskia van der Veen, die op de rand van De Binckhorst woont, namens diverse bewonersgroepen bij de entree van de raadszaal burgemeester Martijn Vroom toe.

"Al deze mensen hebben geanticipeerd, handtekeningen verzameld en zienswijzen ingediend", aldus Saskia van der Veen. "Helaas ligt er nu een plan dat niet goed is voor Voorburg-West. Het trace moet daarom worden gesplitst, want er zijn twee verschillende traces met twee hele verschillende belangen. Daarnaast vragen we om een onderzoek. De plannen die er nu liggen zijn gebaseerd op verouderde plannen, zelfs voor corona. Het auto-gebruik is toegenomen". 

Inwoonster Saskia van der Veen overhandigt op straat een doos met vele en grote symbolische zorgen aan burgemeester Martijn Vroom, die er op reageerde dat het goed is om je zorgen te delen. Maarten Drabbe rechts kijkt toe.

Saskia van Veen: "Als je ziet wat het effect is van deze plannen, als zij door zouden gaan, betekent dit ook dat er een tram komt die de buurt gaat vastzetten. Onze bereikbaar- veilig- en leefbaarheid gaan achteruit. Het baart ons echt zorgen dat er binnen de gemeente mensen zijn die zeggen: we gaan het oplossen voor jullie. We gaan in Voorburg-West bij de Broeksloot een knip doen. We zorgen dat het autoluw wordt. Maar iedereen weet dat de wegen al vast zitten en dat een tram komt die daar niet tussen past".

"Er moet een oplossing komen. Voorburg zegt dus: we gaan de Binckhorst autoluw maken. Ik woon aan De Binckhorst. Ik denk: fijn. Maar Rijswijk zegt: we gaan de Geestbrugweg autoluw maken. Den Haag zegt: we gaan de Maanweg autoluw maken. En de Provincie zegt: we gaan iets met de Westvlietweg doen".

"Dus beste burgemeester, we willen meegeven: bezint eer gij begint. Als u ja zegt tegen dit plan, en er zijn veel zaken niet goed uitgezocht, dan zitten we als Voorburg straks met een probleem. Het moet nog door anderen gaan worden uitgevochten. Wij zijn niet tegen meer woningen of een goed OV, dat aansluit voor mensen op De Binckhorst. Maar dit mag niet ten koste gaan van Voorburg-West. Benut daarom deze tijd, want er hoeft nog geen keuze te worden gemaakt".

Uiteindelijk werd het raadsvoorstel van het College door de gemeenteraad aangenomen.