Strijd tegen ondermijning in Leidcshendam-Voorburg

19 September 2023, 08:52 uur
Lokaal
mainImage
Zoetermeers Dagblad
Cor Pronk, teamleider van politie Zoetermeer, belicht op deze archieffoto de ondermijning.

In de strijd tegen de ondermijnende criminaliteit in Leidschendam- Voorburg is de Wet Bibob een belangrijk instrument. Gemeenten kunnen met behulp van deze wet bij bepaalde activiteiten de integriteit van een ondernemer of inwoner toetsen en onderzoek naar de achtergrond van betrokkenen (laten) doen.

Hierdoor heeft de gemeente de mogelijkheid om te voorkomen dat we (onbewust) criminele activiteiten faciliteren doordat we vergunningen en subsidies verlenen, opdrachten gunnen of vastgoedtransacties aangaan. Als er veel geld gemoeid is met zo’n activiteit, onderzoeken we ook of het geld uit een legale bron afkomstig is. De concurrentiepositie van betrouwbare ondernemers wordt hiermee versterkt.

En natuurlijk weigert de gemeente een vergunning als er een ernstig gevaar bestaat dat de vergunning wordt gebruikt om crimineel verkregen geld te investeren en/of strafbare feiten te plegen.