Stokt participatie inzake bestemmingsplan Vlietland?

30 November 2022, 06:37 uur
Lokaal
mainImage
PR
Het natuurgebied in Vlietland (Archieffoto).

Er is dit jaar in onze gemeente en omgeving volgens D66 aardig wat onrust ontstaan vanwege de aanvraag bestemmingsplan wijziging voor Vlietland. Meerdere organisaties hebben hierop gereageerd met open brieven en zienswijzen. 

Hierop is een informatieavond georganiseerd voor raadsleden uit onze en omliggende gemeenten waar enkele toezeggingen zijn gedaan over onder andere het organiseren van het gesprek met organisaties en gebruikers.

Het lijkt er echter op dat de voortgang van met name participatie wat is gestokt vandaar dat Alexander Hielkema namens D66 de
volgende vragen hierover stelt aan wethouder Bianca Bremer (GBLV).


1. Op de informatiebijeenkomst is toegezegd dat het participatie-traject georganiseerd zal worden voorafgaande aan besluitvorming in de gemeenteraad door de gemeentelijke organisatie. In hoeverre is hier opvolging aan gegeven?

2. Wat is de planning rondom het besluitvormingsproces van dit traject?

3. Hoe maakt de gemeente zichtbaar en merkbaar dat participatie in dit traject van toegevoegde waarde is voor de realisatie?

4. Zoals bekend heeft Vlietland een regionale recreatiefunctie. Op welke wijze worden omliggende gemeenten en gebruikers van Vlietland actief betrokken ten behoeve van participatie? En welke termijnen zijn hiervoor uitgestippeld?

5. Ziet de gemeente toegevoegde waarde in participatie in dit traject? Zo ja, hoe maakt de gemeente zichtbaar en merkbaar dat hier waarde aan wordt gehecht?