Stil protest tramlijn17 raakt de hele regio

15 April 2024, 09:00 uur
Lokaal
mainImage
Ed Braam
Tijdens de Forum-vergadering werd deze enigszins ludieke foto genomen.

Tijdens de zogenaamde forumvergadering 'Stad' van de gemeente Rijswijk vond een stil protest plaats in de raadzaal.

"Bewoners begrijpen niet waarom een aantal haltes niet (meer) worden gebruikt en hopen dat de MRDH tot inkeer komt", aldus raadslid Braam (BvR), die daarmee een duidelijk signaal afgeeft.

Deze betrokkene kon het stille protest niet beter verwoorden. Ook vanuit Voorburg-Noord komen veel geluiden dat men zich grote zorgen maakt over de tramlijnen in de nabije toekomst. Zeker doordat er dit jaar nog duizenden woningen in De Binckhorst worden opgeleverd. De bal wordt nu neergelegd bij regionale overleg van de MRDH waar ook verschillende wethouders zitting in hebben.

"Werken aan een betere bereikbaarheid en aan het vernieuwen van de economie. Dat is de missie van de 21 gemeenten die daarvoor hun kennis en krachten bundelen in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. En dat alles voor groei van de welvaart en het welzijn van de bijna 2,4 miljoen inwoners", luidt de slogan van de MRDH-organisatie. Maar wordt dit wel waargemaakt? Steeds meer inwoners hebben hier grote twijfels over.