'Start maken met een vernieuwde omgevingsvisie'

22 September 2022, 06:59 uur
Lokaal
mainImage

Wethouder Philip van Veller (VVD) geeft aan dat de gemeente Leidschendam- Voorburg is gestart met het maken van een (vernieuwde) omgevingsvisie.

"Wat voor gemeente willen we zijn?", reageert Van Veller. " En (in dit stadium) hoe willen we die vraag gaan beantwoorden? Met name over dat laatste spraken we met betrokken inwoners. Participatie over de gewenste participatie dus. Het kan niet zorgvuldig genoeg (want het kan altijd beter), en er kwamen mooie en nuttige ideeën over betrokkenheid in het komende proces".

Met name voor projectontwikkelaars en omwonenden bij een (nieuw)bouwproject is een vernieuwde omgevingsvisie van groot belang. De gemeente Leidschendam- Voorburg heeft bij ingewijden het imago dat het nogal eens lang wil duren als men een omgevingsvergunning nodig heeft of daarop wil reageren.