Simba Familiehuis ook voorbeeld voor Ldam-Vbg en Rijswijk

2 November 2021, 07:58 uur
Lokaal
mainImage

Broertjes en zusjes samen opvangen in een gezinshuis, terwijl hun ouders intensief betrokken blijven en begeleid worden. Dit gebeurt dan op zo’n manier dat ouders binnen twee jaar weer de zorg voor hun kinderen overnemen. Deze vorm van gezinsgerichte opvang is nieuw in Nederland en krijgt gestalte in het Simba Familiehuis in Den Haag. Zo'n project zou ook in gemeenten als Leidschendam- Voorburg en Rijswijk kunnen slagen. 

Het concept is ontwikkeld door SOS Kinderdorpen en wordt in Den Haag uitgevoerd door Jeugdformaat. Het Haagse Simbahuis is inmiddels operationeel en wordt binnenkort officieel geopend. Zo vond er gistermiddag hierover een bijeenkomst plaats.

Georgien Hakkert van SOS Kinderdorpen kreeg hierbij de gelegenheid om zijn visie te geven. “We zijn actief in andere landen als SOS Kinderdorpen", aldus Hakkert. "We kregen wel steeds vaker vragen als: ‘waarom zit je eigenlijk niet in Nederland?’. De situatie in Nederland is echt wel onderzocht. We zijn ervan overtuigd dat familie de basis is voor kinderen in een gerichte omgeving. In België hebben we al zo’n Simba-huis gezien. Daar werden vooral broertjes en zusjes opgevangen. Hiervan kan 60% later weer terug naar hun eigen ouders. Wij zijn daar gaan kijken en al gauw bleek dat het hier niet bekend is wanneer kinderen weer terugkeren naar huis. Naar schatting blijkt dat er in Nederland 50% van broertjes en zusjes niet samen zijn geplaatst. Met als reden dat het niet goed is voor de ontwikkeling voor het individu en ook niet voor het broertje en zusje".

Schatting

De schatting dat kinderen in Nederland terugkeren naar huis ligt op 10% tot 15%. Toen zijn we met jeugdorganisaties gaan praten en deden een aanvraag bij de Postcodeloterij. De insteek bij ons was om te proberen 60% weer naar huis terug te laten keren. Het doel van Simba familiezorg is dan ook om na een aantal keren te kijken wat wel werkt en wat niet.

Doel

Het doel is om jaarlijks het aantal van 40.000 kinderen, die uit huis zijn gegaan, naar beneden te krijgen. En wij denken dat dit haalbaar is. Daarvoor werken we samen met Jeugdformaat en andere organisaties. We zoeken meer pleeggezinnen, maar wat we ook nodig hebben zijn meer 'veilige' gezinnen, zodat er minder pleeggezinnen nodig. We willen dat uit huis geplaatste kinderen in een gezinsgerichte omgeving opgroeien. Uiteraard kijken we naar de kosten en hoeveel dit ons oplevert. Het is weliswaar een hoge investering, maar het levert sowieso veel op voor de samenleving”.

Jeugdformaat

Bas Timman van Jeugdformaat nam daarna het woord: “SOS kinderdorpen werkt wereldwijd met soort gelijke concepten, maar (nog) niet in Nederland. Hier wilen we zoiets ook doen, maar dan met bestaande organisaties. Jeugdformaat richt zich op de meest kwetsbare kinderen in de regio. Ook zijn wij de organisatie die kinderen in pleeghuizen opvangen. De focus ligt om dit zo kort mogelijk te laten plaatsvinden. Dat past in onze filosofie om de kinderen te helpen, maar altijd met het doel weer terug te laten keren naar huis. Dat klinkt logisch, maar is niet altijd vanzelfsprekend. Daar heb je de ouders ook bij nodig. We hebben hiervoor een apart huis waar we de broertjes en zusjes opvangen".

Keuze

"De bewuste keuze is om vanaf dag één de ouders daadwerkelijk te betrekken bij de opvoeding. Hiervoor is een familiebegeleider aangesteld om zo samen te werken in het Simba huis. Dit is een verrijking op de manier waarop we dat doen. Daar is dus een apart huis voor bestemd. We hebben zo’n 38 gezinshuizen, maar één specifiek Simba huis. Ik denk dat dit past met de visie die ook de gemeente heeft ontwikkeld. Dat is het normale leven van kinderen voorop stellen. Maximaal plaatsen we vier gezinskinderen in een Simba huis. De gezinshuisouder is in dienst van Jeugdformaat en 7 dagen 24 uur beschikbaar voor de kinderen. Er is tevens een gedragswetenschapper en er is pedagogische ondersteuning. Het Simba huis is twee maanden bezig. Het concept is een doorontwikkeling en verdere perfectionering van het concept 'gezinshuizen'. We streven er naar om kinderen binnen anderhalf, twee jaar terug te laten keren naar hun ouderlijk huis. Als we dit goed met elkaar doen, hoeft dat niet duurder te zijn dan een gemiddeld gezinshuis”.

Simba Familiehuis

Wethouder Kavita Parbhudayal (Zorg, Jeugd en Volksgezondheid) vult aan: “We streven naar nul uithuisplaatsingen. Zo’n initiatief als het Simba Familiehuis is een goed initiatief voor Den Haag. Er zijn al diversde gezinshuizen 1.0 en dit Simba huis wordt een soort 2.0. Het gaat hierbij om de doorontwikkeling. We hebben met 10 gemeenten in de regio Haaglanden een regiovisie gemaakt. De volgende stap in de transitie in de jeugdzorg willen we nu gaan maken. Een huiselijke sfeer creëren voor kinderen is belangrijk. Ook de nadruk op ouderbegeleiding vind ik goed. Je moet hen meekrijgen in dit project. Het concept dat we uitdragen, komt uiteindelijk van SOS Kinderdorpen”.

Door Nico Mos