Voorburgs Dagblad | Schriftelijke vragen over beperking van loslopende honden
mainImage

Schriftelijke vragen over beperking van loslopende honden

Park Vreugd en Rust gistermiddag aan het Oosteinde.
27 februari 2021, 13:48 uur
Lokaal

Recent zijn in park Vreugd en Rust aan het Oosteinde in Voorburg borden geplaatst die het loslopen van honden voor een groot deel beperken. Voorburgs Dagblad belichtte al eerder dit gevoelige item dat in 'Vreugd en Rust' voor- en tegenstanders heeft. Dit geeft voor raadslid Monica Velu (GBLV) aanleiding tot het stellen van de volgende vragen aan het College. 

1. Wat is de reden van en op wiens verzoek geldt nu een aanlijngebod voor ongeveer de helft van de looproute rond de kinderboerderij in het park?

2. Hoeveel meldingen of klachten zijn er in de afgelopen 12 maanden geweest over loslopende honden in park Vreugd en Rust? Op welke delen van het park hadden deze meldingen betrekking?

3. Heeft de gemeente Leidschendam-Voorburg een hondenbeleid? Zo ja, op welke bepaling(en) slaat(slaan) deze maatregel(en)? Zo nee, op grond van welke criteria en/of belangen is deze maatregel genomen?Graag een uitgebreide toelichting.

4. Zijn er voor het beperken van het losloopgebied alternatieve oplossingen meegewogen? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?
5. Is er compensatie geregeld op andere locaties voor het beperken van het losloopgebied? Zo ja, op welke locaties? Zo nee, waarom niet?

6. De Stichting Mooi Voorburg heeft het initiatief genomen om park Vreugd en Rust op te knappen. Hoe kijken zij aan tegen het woud aan borden dat nu in het park is geplaatst?


Foto: Voorburgs Dagblad