Schriftelijke vragen GroenLinks over natuurwaarde Vlietland

30 June 2023, 12:08 uur
Lokaal
mainImage
PR
Het natuurgebied in Vlietland (Archieffoto).

Raadslid Michiel van der Heiden van GroenLinks heeft schriftelijke vragen aan het College gesteld over de natuurwaarde van Vlietland Noord.

"De fractie van GL heeft kennis genomen van de recente berichten van Bomenbond Rijnland over de bouwplannen en de natuurwaarde in Vlietland Noord", aldus Van der Heiden. "Hierin worden de plannen als desastreus gekenmerkt voor de aanwezige flora en fauna in het gebied. Wat de fractie van GL met name verbaast is dat de al bestaande onderzoeken naar de natuurwaarde in het gebied gefinancierd zijn
door projectontwikkelaars met een financieel belang. Hierdoor voelt de fractie zich onvoldoende op onafhankelijke wijze geïnformeerd over de natuurwaarde in Vlietland-Noord.

De fractie van GL heeft hierover de volgende vragen:
1. Is het college op de hoogte van de recente berichtgeving over het de natuurwaarde in Vlietland Noord?
2. Heeft het college zicht op de aanwezige flora en fauna in het betreffende gebied Vlietland Noord?
3. Zo ja, zou het college dit dan zo spoedig mogelijk willen delen met de raad in de vorm van een rapport?
4. Zo nee, waarom heeft het college geen onafhankelijk eigen onderzoek laten uitvoeren naar de natuurwaarde van Vlietland?
5. Monitort het college überhaupt de flora en fauna en de daarbij behorende natuurwaarden in de gemeente?
6. Zo ja, kan het college deze met de raad delen in de vorm van een jaarlijks rapport?
7. Zo nee, waarom doet het college dit niet?
8. Het lijkt erop dat de natuur zich in de afgelopen decennia goed heeft hersteld heeft en zich verder ontwikkelt in het gebied. Heeft het college zicht op flora en fauna die zich in het kader hiervan recentelijk hebben gevestigd in het gebied? Hecht het college waarde aan deze
ontwikkelingen.