Scenario’s voor Vlietland

21 November 2023, 08:33 uur
Lokaal
mainImage
Pixabay

Wethouder Bianca Bremer (GBLV) belicht in een raadsbrief de verschillende scenario’s voor Vlietland voor de toekomst  die als volgt luiden.

Scenario A

In scenario A stemt de raad in met het ontwerpbestemmingsplan waardoor een recreatiegebied  kan worden ontwikkeld waarin in plaats van 120 recreatieappartementen en 102 recreatiewoningen, 222 grondgebonden recreatiewoningen kunnen worden gerealiseerd.

Scenario B

In scenario B stemt de raad niet in met het ontwerpbestemmingsplan voor de bouw van 222  grondgebonden recreatiewoningen. Tegelijkertijd neemt de raad geen besluit over de intrekking  van het huidige bestemmingsplan. In dat geval zal - zo blijkt uit gesprekken met DLR – DLR de  voorzieningen in het huidige bestemmingsplan realiseren met 120 recreatieappartementen, 102  recreatiewoningen en alle andere voorzieningen bij de recreatiewoningen conform het vigerende bestemmingsplan.

Scenario C

In scenario C stemt de raad niet in met het ontwerpbestemmingsplan voor de bouw van 222  grondgebonden recreatiewoningen. Tegelijkertijd neemt de raad een besluit over de intrekking van  het huidige bestemmingsplan. De te verwachten juridische en financiële gevolgen zijn bij dit  scenario zeer ingrijpend. Het college heeft zijn visie op die gevolgen geschetst in de raadsbrief en gaat er van uit dat de raad ook zelf inmiddels voldoende inzicht heeft in de mogelijke  consequenties van dit scenario.