Risico bij opkoopbescherming: verhuur van woningen verboden

9 December 2022, 09:18 uur
Lokaal
mainImage

Nut en noodzaak van een regeling 'Opkoopbescherming in Leidschendam-Voorburg' zijn volgens de gemeente voldoende gelegitimeerd op basis van de uitkomsten uit het onderzoek van ABF Research.

Onder opkoopbescherming wordt verstaan het verbod om aangekochte woningen te mogen verhuren zonder vergunning. Per 1 januari 2022 kunnen gemeenten op grond van de (gewijzigde) Huisvestingswet 2014 in buurten waar schaarste is aan goedkope en middeldure koopwoningen (max. € 355.000; prijspeil 2022) een .opkoopbescherming instellen

"Momenteel is in Leidschendam-Voorburg sprake van grote schaarste aan goedkope en middeldure koopwoningen en staan daardoor de slaagkansen van koopstarters en (lagere) middeninkomens op de koopmarkt sterk onder druk", aldus wethouder Bianca Bremer.  Een regeling 'Opkoopbescherming' biedt meer kansen voor starters en middeninkomens door goedkope en middeldure koopwoningen te beschermen tegen verhuur".

"Meer koopwoningen blijven beschikbaar voor mensen die er zelf in gaan wonen. Opkoopbescherming kan een bijdrage leveren aan de sociale cohesie en daarmee de leefbaarheid in een buurt. Ook voorkomt dit een waterbedeffect gezien het feit dat een Regeling opkoopbescherming sinds 1 maart 2022 in de gemeente Den Haag is ingevoerd". 

Bremer ziet de volgende risico’s.

Voor beleggers wordt de goedkope en middeldure koopmarkt een stuk minder aantrekkelijk, omdat het grootste verdienmodel, verhuur van woningen, verboden wordt.

Door het toegenomen aantal regelingen dat de gemeente heeft ingesteld, neemt de druk op de gemeentelijke organisatie om deze regelingen uit te voeren toe.

De baten van een opkoopbescherming moeten worden afgewogen tegen de kosten voor de vergunningverlening en de handhaving van de
opkoopbescherming.