mainImage

Reactie wethouder over zoektocht naar locaties voor flexwoningen

Bianca Bremer geeft een toelichting over de komst van Flex-woningen.
24 november 2022, 11:00 uur
Lokaal

Wethouder Bianca Bremer reageert op het nieuws dat de gemeente Leidschendam-Voorburg serieus werk maakt van de komst van flexwoningen. 

Zij zegt hierover. ”In de hele gemeente zijn we op zoek naar locaties die kansrijk zijn om flexwoningen te plaatsen waar we bijvoorbeeld starters, statushouders en mensen met een urgente huisvestingsvraag kunnen huisvesten.We begrijpen dat de mogelijke komst van flexwoningen effect heeft op de woonomgeving. Daarom gaan we, zodra duidelijk is dat een locatie geschikt is, in gesprek met de buurt. Daarbij gaat het om participatie over de leefomgeving, de inpassing, het groen en parkeren.”

Inventarisatie

Bij de inventarisatie van kansrijke locaties wordt breed gezocht en specifiek gekeken naar hoe lang en hoe snel de locatie beschikbaar is, hoe groot deze is, of het gaat om gemeentegrond, er voorzieningen in de buurt zijn, de bereikbaarheid van de locatie en of er ondergrondse infrastructuur ligt (elektriciteit, water, riool). Daarnaast wordt er naar de financiële haalbaarheid gekeken en een financiële afweging gemaakt, die per locatie kan verschillen. Sommige locaties komen bijvoorbeeld in aanmerking voor subsidie. De inspanningen zijn erop gericht om samen met woningcorporaties vóór 1 januari 2024 minimaal 200 huurders in flexwoningen te plaatsen.

Wachtlijst

"De druk op de (sociale) woningmarkt is groot", aldus Bremer. "Ook in Leidschendam-Voorburg. Mensen staan vaak jaren op de wachtlijst voordat ze een woning in onze gemeente kunnen krijgen. Het aantal mensen dat met spoed een woning nodig heeft neemt toe. De gemeente heeft de taak om op korte termijn ook voor hen een woning te regelen; iedereen verdient een fijn thuis". 

Aanvullende locaties

De gemeente blijft continu inventariseren of er nog meer locaties in de gemeente geschikt zijn waar flexwoningen te realiseren zijn om zo snel mogelijk een oplossing te bieden aan het woningtekort. 


Foto: Ap de Heus