Voorburgs Dagblad | Reactie burgemeester op filmopname in park Vreugd en Rust
mainImage

Reactie burgemeester op filmopname in park Vreugd en Rust

Op de foto is te zien hoe het gefilmde koppel uit de pornofilm in een bossage van park Vreugd en Rust bezig is om alvast in een bepaalde stemming te komen.
4 mei 2021, 13:00 uur
Lokaal

Burgemeester Klaas Tigelaar heeft via zijn woordvoerder gereageerd op de opname voor een pornofilm in park Vreugd en Rust waarover Voorburgs Dagblad onlangs berichtte. 

"Het college is niet bekend met deze opnamen, anders dan vanuit de publicatie in Voorburgs Dagblad", meldt hij. "Voor het maken van film- of video-opnames op zichzelf is in zijn algemeenheid geen vergunning nodig. Vaak moeten er voor filmopnames wel andere zaken geregeld worden waar wel toestemming of vergunning voor nodig is. Denk aan het afzetten van een straat, een ontheffing voor het maken van geluid of het plaatsen van objecten". 

"In dit specifieke geval zou een eventueel verzoek om toestemming zeer waarschijnlijk niet zijn toegewezen als onderbouwd kan worden dat sprake is van uitdagend gedrag in de openbare plaats dat aanleiding geeft tot ongeregeldheden. (verbod artikel 2:1 eerste lid van de Apv) of dat sprake is van schennis van de eerbaarheid strafbaar gesteld in artikel 239 Wetboek van Strafrecht (Sr.). Seks in de openbare ruimte en/of het filmen daarvan is niet toegestaan". 

"Bij constatering van uitdagend gedrag dat aanleiding geeft tot ongeregeldheden of van schennis van de eerbaarheid kan worden opgetreden op basis van voornoemde artikelen". 


Foto: Voorburgs Dagblad