Raadsvoorstel HOV-trace aangenomen door Leidschendam-Voorburg

31 May 2023, 06:19 uur
Lokaal
mainImage
De protesten van de inwoners hebben gisteravond niet geholpen.

Vooruitlopend op de samenstelling van een bestuursdocument richting de gemeente Den Haag heeft de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg het raadsvoorstel van wethouder Jeffrey Keus aangenomen.

Enkele passages uit het raadsvoorstel.

Variant 1T betreft een hoogwaardige tramverbinding die Den Haag Centraal direct met de Binckhorst verbindt. De verbinding loopt via de Binckhorstlaan en Maanweg naar station Voorburg en vanaf de Binckhorstlaan via de Prinses Mariannelaan en de Geestbrugweg richting Rijswijk en Delft.

De voorgenomen verstedelijking en de noodzaak het autoverkeer te beperken vereisen (minimaal) een tram of een lightrailverbinding om alle toekomstige reizigers te kunnen vervoeren. Uit de vervoerwaardestudie blijkt dat de capaciteit van de HOV-bus onvoldoende is om toekomstige groei op te vangen en daarmee is een HOV-bus dus niet toekomstbestendig. Daarbij draagt een HOV-bus minder bij aan het mogelijk maken van de verstedelijkingsopgave en het verminderen van bestaande knelpunten en sluit het minder goed aan op de toekomstige ambitie van de HOV Koningscorridor.

Deze corridor omvat verbindingen tussen de Kust en de Internationale Zone van Den Haag met Den Haag Centraal, de Binckhorst, Rijswijk/ Delft en Zoetermeer. Een lightrailsysteem heeft fors hogere kosten dan een tram en biedt weinig extra voordelen. Daarmee is de tram ook vanuit economisch perspectief de beste oplossing.

De gemeente Rijswijk zal namens wethouder Armand van de Laar (D66) binnenkort ook met een raadsvoorstel komen.