Raadsinformatiebijeenkomst Vlietland-Noord

23 September 2022, 11:28 uur
Lokaal
mainImage
PR
Het Raadhuis.

Op vrijdag 23 september van 16.45 tot 17.45 vindt een raadsinformatiebijeenkomst Vlietland-Noord plaats. Deze middag is enkel digitaal te volgen. De link hiervoor staat vanaf vrijdagmiddag op www.lv.nl 

Bij de bijeenkomst zijn de gemeenteraden van Voorschoten, Leiden en Leidschendam-Voorburg en de provinciale staten van Zuid-Holland aanwezig. Het betreft hier een technische bijeenkomst voor de raad. Dit wil zeggen dat er tijdens deze sessie feitelijke informatie wordt verstrekt over het proces tot nu toe, de huidige stand van zaken en de toekomstige plannen voor Vlietland-Noord.

Mensen die hun mening over dit plan willen geven, krijgen hiervoor de gelegenheid tijdens de commissievergadering van de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg als de raadsleden hun standpunt bepalen over het ontwerp-bestemmingsplan Vlietland-Noord.

Daarnaast is er voor de belangenorganisaties de mogelijkheid om een afspraak in te laten plannen met de wethouder na de raadsinformatiebijeenkomst.

Tijdens de bespreking in de commissie- en raadsvergadering van de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg komen ook de ingediende zienswijzen ter sprake.

De commissievergadering zal naar verwachting plaatsvinden in november/ december. Uw inhoudelijke vragen kunt u sturen naar: [email protected]