PvdA vraagt aandacht voor nieuw minimabeleid in Leidschendam-Voorburg

7 December 2023, 11:40 uur
Lokaal
mainImage
ANP

Naar aanleiding van het recente onderzoek van de Rekenkamercommissie naar het minimabeleid in Leidschendam-Voorburg, heeft denPvdA-fractie een groot aantal vragen richting het College. 

"Het rapport van de Rekenkamercommissie toont aan dat er ruimte is voor verbetering, met name op het gebied van de uitvoering van het minimabeleid in onze gemeente. Wij waarderen de openheid van de Rekenkamercommissie en zijn blij te vernemen dat het
college de conclusies en aanbevelingen volledig overneemt. Het is een positieve stap dat het college bezig is met het opstellen van nieuw minimabeleid", aldus PvdA-raadslid B. Ogric . "Tijdens het commissiedebat op 20 november 2023 hebben wij aandacht gevraagd voor het nieuwe minimabeleid en acties op korte termijn. De problemen waarmee de doelgroep van het minimabeleid dagelijks te maken heeft, zijn vaak urgent en vragen om snelle, effectieve oplossingen".

Om deze reden stelt de PvdA maar liefst veertien schriftelijke vragen aan het College.