Voorburgs Dagblad | Parkeerontwikkelingen rond de Mall nu ook politiek speelveld
mainImage

Parkeerontwikkelingen rond de Mall nu ook politiek speelveld

7 april 2021, 08:19 uur
Lokaal

Tijdens de raadsvergadering van gisteravond is er een motie aangenomen betreffende de parkeerontwikkelingen in en rond de Westfield Mall of the Netherlands.

Het College wordt hierbij verzocht om 
 de parkeerontwikkelingen in de omliggende wijken bij The Mall of the Netherlands nauwlettend te monitoren;
 de raad hierover halfjaarlijks te informeren;
 periodiek in overleg te treden met bewoners in de omliggende wijken bij The Mall over de ervaren parkeersituatie;
 bij door bewoners ervaren parkeeroverlast met hen in overleg te treden en gezamenlijk te bezien op welke wijze de parkeeroverlast het best gereguleerd kan worden;
 de raad hierover te informeren.

De aanleiding van de motie betreft dat bewoners in de nabijheid van The Mall of the Netherlands gelegen woonwijken, zoals de
Zijde en de Heuvelwijk, zich nu reeds zorgen maken over de te ontstane parkeeroverlast door de Mall;

Dit houdt in dat: 

 de anterieure overeenkomst tussen de gemeente en The Mall of the Netherlands een ‘wensen en bedenkingenprocedure’ bij de raad voorschrijft;
 deze procedure niet de beslissingsbevoegdheid bij de raad legt;
 bewoners van de Zijde reeds nu parkeeroverlast ondervinden door het betaald parkeren bij MCH Antoniushove;
 de vestiging van de nu en in de toekomst niet mag leiden tot parkeeroverlast in de omliggende wijken.