mainImage

'Opkoopbescherming' in Leidschendam-Voorburg

Stockfoto
9 december 2022, 09:25 uur
Lokaal

Met de motie 'Een huis om in te wonen' heeft de gemeenteraad van Leidschendam- Voorburg het college opgeroepen om op grond van een wijziging van de Huisvestingswet met betrekking tot opkoopbescherming en verruiming van de mogelijkheden tijdelijke verhuur onder meer een antispeculatiebeding en zelfbewoningsplicht vast te stellen bij nieuwbouw en bestaande koopwoningen.

In navolging van de per 1 januari 2022 in werking getreden wetswijziging heeft het college onderzoek laten uitvoeren naar nut en noodzaak van een regeling 'Opkoopbescherming' in Leidschendam-Voorburg.

Uit het onderzoek blijkt dat het aanbod van schaarse woningen in Leidschendam-Voorburg in de periode 2012 tot en met 2020 aanzienlijk is afgenomen en relatief meer woningen in Leidschendam-Voorburg dan het landelijk gemiddelde zijn opgekocht door investeerders.

Op basis van de resultaten van het onderzoek en een aantal beleidsafwegingen komt het college tot de conclusie dat uitvoering kan worden
gegeven aan de genoemde motie. Begin 2023 zal wethouder Bianca Bremer namens het college een regeling opkoopbescherming voorbereiden. 

Opkoopbescherming heeft tot doel:

1. De kansen tot toetreding op de koopwoningmarkt voor met name starters en inwoners met een middeninkomen op korte termijn te verbeteren;

2. Koopwoningen tot en met het middeldure segment te beschermen tegen opkoop.
door beleggers.

3. Gebiedsgericht de onevenwichtige en onrechtvaardige effecten van schaarste aan goedkope en middeldure koopwoningen tegen te gaan;

4. De leefbaarheid van buurten te behouden.