Ontwikkelaar krijgt in Leidschendam te maken met felle actiegroep

4 September 2023, 12:38 uur
Lokaal
mainImage

De Actiegroep Vlietweg3 roept hierbij alle belanghebbende omwonenden en bedrijven op om aanwezig te zijn op de slotbijeenkomst.

"Projectontwikkelaar Wibaut zal in deze bijeenkomst nogmaals zijn bouwplannen voor een jongerenflat toelichten. Namens 558 omwonenden en bedrijven heeft de Actiegroep ernstig protest aangetekend voor de gekozen locatie en zal dit namens u nogmaals onderstrepen", aldus de actiegroep. "In alle eerdere bijeenkomsten is gebleken dat de inbreng door de Actiegroep nauwelijks tot aanpassingen heeft geleid en de voorgestelde alternatieven zonder enige kans van de hand zijn gewezen.  De actiegroep is van mening dat dit project op deze locatie te kolossaal is en grote gevolgen heeft voor de leefbaarheid in Leidschendam-Zuid. De actiegroep stelt met klem de jongerenhuisvesting een zeer warm hart toe te dragen, maar niet op deze niet passende locatie. Geef u op voor de laatste bijeenkomst". 

Voor meer informatie: www.actiegroepvlietweg3.nl

Achtergrondinformatie 

Hieronder de uitnodiging hiervoor van projectontwikkelaar Wibaut.

1828 Groep is voornemens op en rond de locatie Vlietweg 3 in Leidschendam woningbouw te realiseren volgens het 1828-concept: betaalbare huurwoningen voor jongeren tussen de 18 en 28 jaar, met in het gebouw collectieve ruimtes en voorzieningen voor gezamenlijk gebruik én flexwerkplekken voor kleine en/of startende ondernemers. Op deze plek staat nu een oude timmerfabriek.

Uitnodiging slotbijeenkomst 18 september

In februari 2022 startte het participatietraject voor de herontwikkeling van de Vlietweg 3. Sindsdien hebben er vier buurtbijeenkomsten plaatsgevonden en zes klankbordgroepsessies. Graag informeren wij u over de resultaten van het traject dat wij hebben doorlopen met de klankbordgroep en presenteren wij u het concept stedenbouwkundig plan zoals wij dat nu voor ons zien op de locatie Vlietweg 3. Daarom nodigen wij u uit voor een slotbijeenkomst op maandag 18 september bij Partyboerderij Hijdra, Broekweg 125 Den Haag.

Aanmelden tijdslot

Heeft u interesse om de bijeenkomst op maandag 18 september bij te wonen? U kunt zich via onderstaande knop aanmelden voor één van de tijdsloten. Op deze manier spreiden wij de drukte en kunnen wij u goed te woord staan. Aanmelden is mogelijk tot 11 september. U ontvangt tijdig een bevestiging per mail.

· Tijdslot 1: 19.00 - 19.45 uur

· Tijdslot 2: 19.30 - 20.15 uur

· Tijdslot 3: 20.00 - 20.45 uur
Klik hier: aanmelden tijdslot slotbijeenkomst
 
Of mail aan: [email protected].