mainImage

Onderzoek naar leegstaande winkel- en kantoorpanden

Winkelpanden komen leeg te staan doordat ondernemers last hebben van de corona-crisis.
28 november 2021, 08:38 uur
Lokaal

Het CBS heeft onderzoek gedaan naar leegstaande winkel- en kantoorpanden. Het gaat om cijfers van begin dit jaar.

In Leidschendam-Voorburg is er sprake van een leegstand van drie procent als het gaat om winkelpanden. Het gaat hierbij om het schrijende beeld van leegstaande winkelpanden die slecht zijn voor het imago van een winkelgebied.

In Rijswijk ligt dit percentage veel hoger. Er is een situatie ontstaan dat maar liefst 15 procent van de winkelpanden leeg staat. Dit is het hoogste percentage uit de regio. 

Ook bij leegstaande kantoorpanden scoort Rijswijk hoog. Dan betreft het 19 procent van het beschikbare aanbod. Hetzelfde percentage geldt voor Leidschendam- Voorburg. Enige actie vanuit de gemeenten lijkt daarom gewenst. 


Foto: anp