mainImage

Nieuwe fietsroute 'N14 Sijtwende'

14 mei 2022, 08:36 uur
Lokaal

Om de bestaande fietsroutes te verbeteren en goed op elkaar aan te laten sluiten, is het nodig een nieuw fietspad op de tunneldaken aan te leggen. De gemeente Leidschendam- Voorburg meldt hierover.

Als eerste stap van de verdere uitwerking hebben we een aantal ontwerpateliers voor u als bewoner die direct aan de fietsroute wonen georganiseerd. Zo kon u meedenken over het stuk fietspad dat vlak bij uw huis komt. De bepaling van de route is geen onderdeel van het ontwerpatelier. U kon meedenken over de exacte plek waar het fietspad komt, hoe het er uit komt te zien en het groen er omheen. De gemeente zal uw wensen en aandachtspunten meenemen.

De gemeente onderzoekt hoe zij de fietsroute langs de N14 vanaf de Vliet richting Scheveningen (en andersom) kan verbeteren. Door middel van fietsviaducten en fietspaden kan een doorlopend fietspad op de tunneldaken van de N14 aangelegd worden. Het gaat om fietsviaducten over het kruispunt met de Heuvelweg en het kruispunt met de Prins Bernhardlaan/ Noordsingel Bij ieder kruispunt kunnen fietsers afslaan naar hun woonwijk en straat.

De fietsroute kent weinig hoogteverschil, heeft geen verkeerslichten en is verkeersveilig omdat hier geen auto’s rijden
Om een zorgvuldige afweging te maken is eind 2019 een bewonersenquête gehouden. In totaal zijn er 325 geldige enquêtes ingevuld. Veel respondenten zijn positief en noemen veiligheid en een meer logische fietsroute als positieve punten. Ongeveer een derde van de direct aanwonenden van de toekomstige fietsroute heeft de enquête ingevuld. Duidelijk is geworden dat zij een kans zien in de fietsverbindingen. Er zijn wel zorgen over overlast, onveiligheid en afname van groen. Lees de resultaten van het onderzoek

Voor het fietspad op de tunneldaken wordt, in overleg met direct betrokkenen, een bestemmingsplan voorbereid. Dit plan wordt aan de gemeenteraad voorgelegd.  Fietsbruggen worden in het Tracébesluit van Rijkswaterstaat verder uitgewerkt. Het schetsontwerp en de locatie zijn gereed.