Nieuw plan van aanpak energiearmoede in Leidschendam-Voorburg?

19 September 2023, 12:07 uur
Lokaal
mainImage
Pixabay

De Rijksoverheid komt naar verwachting in de komende weken met steunmaatregelen voor de mensen in armoede of dicht bij de armoede in de samenleving. Afgelopen jaar had het college een plan van Aanpak Energiearmoede.

De fracties van CDA, PvdA, GL, CU en de SP daarom aan het College de volgende vragen:

1. Is het college voornemens om een nieuw plan van aanpak te formuleren voor inwoners die mogelijk aankomende winter in de financiële problemen komen? Zo nee, waarom niet?

2. Heeft het college zich op welke inwoners groter risico lopen om in de problemen te komen komende winter? Als het college niet van plan is een nieuw plan van aanpak op te stellen, kan het college dan wel losse noodmaatregelen voor deze doelgroep formuleren?
Het CPB kwam recentelijk met het nieuws dat tot wel 1 miljoen mensen in Nederland in armoede kunnen vallen als niet wordt ingegrepen door het Rijk. Dat is een grote groep en een deel daarvan zal niet gelijk zichtbaar zijn.

3. Zal de gemeente met scholen en verenigingen en andere particulieren samenwerken om onzichtbare armoede op te sporen en eventuele assistentie die de gemeente kan leveren leveren?