Voorburgs Dagblad | 'Nader onderzoek naar geluidsbelasting op Noordsingel'
mainImage

'Nader onderzoek naar geluidsbelasting op Noordsingel'

13 januari 2021, 21:28 uur
Lokaal

De Noordsingel is een hoofdweg en daarmee druk bereden weg in de gemeente. Door de binnenkort te openen Mall of the Netherlands gaat de
verkeersdruk, naar verwachting, verder toenemen met gevolgen voor het geluidsniveau.

"Hebt u onderzocht welk effect de bomen hebben op het geluidsniveau voor omwonenden aan de Noordsingel? Zo ja, wat is hiervan de
uitkomst, zo nee, waarom niet?", vroeg raadslid Jan Hendriks (CDA) aan wethouder Nadine Stemerdink (PvdA), die daar als volgtop antwoorde. 

"Voor de bomen langs de Noordsingel is geen specifiek onderzoek gedaan of deze invloed hebben op het geluidsniveau. De mogelijke uitkomst van een dergelijk onderzoek zou ook geen invloed hebben op het besluit omdat de populieren langs deze druk bereden weg gekapt moeten worden om de (verkeers)veiligheid te kunnen garanderen. Komend jaar zal overigens wel een onderzoek uitgevoerd worden naar de geluidsbelasting van het verkeer op de Noordsingel op de flats tussen de Burgemeester Kolfschotenlaan en de Burgemeester Banninglaan".