Maart 2023 parkeerovereenkomst de Mall verstreken

30 November 2022, 06:30 uur
Lokaal
mainImage
Ap de Heus
De parkeergarage van de Mall. Straks toch wellicht betaald parkeren?

Op 18 maart 2021 beleefde de Mall of the Netherlands zijn Grand Opening. Sindsdien is het druk in en rond de Mall. Er zijn dagen, vooral in regenachtige weekends en op en rond feestdagen, dat de Mall en de wijken erom heen nagenoeg onbereikbaar zijn. De
verkeersdruk en de parkeerdruk zijn omvangrijk te noemen. Er is regelmatig sprake van volledige bezetting van de parkeerfaciliteiten van de Mall.

In de anterieure overeenkomst met de Mall of the Netherlands van 6 maart 2014 is in artikel 25 over de parkeerregulering vastgelegd, dat gedurende in ieder geval twee jaar na de Grand Opening parkeren op het terrein en in de garages van de Mall gratis zal zijn. Als Unibail
Rodamco het daarna van belang acht een parkeerregulering in te voeren zal Unibail dit gemotiveerd aan de gemeente voorleggen en onderbouwen wat zij hiermee denkt te bereiken. Op 18 maart 2023 zal de termijn van 2 jaar zijn verstreken.

Hierover heeft de fractie van GroenLinks de volgende feitelijke vragen aan de wethouder:
• Is door Unibail al gemeld wat de plannen zijn ten aanzien van parkeerregulering na 18 maart 2023?
• Is de gemeente in overleg met Unibail over de parkeerdruk en eventuele regulering?
• Is er een scenario voor de gevolgen van eventuele parkeerregulering rond de Mall voor de omringende wijken?