Voorburgs Dagblad | 'Maak van Stationsplein evenementenocatie'
mainImage

'Maak van Stationsplein evenementenocatie'

In de zomermaanden werd het Stationsplein veel gebruikt en benut door horeca-ondernemers.
21 november 2020, 21:05 uur
Lokaal

In de zomerperiode zijn er op het Stationsplein in Voorburg terrassen en activiteiten georganiseerd. "Dit was een groot succes", aldus VVD-raadslid Harma Aris. "De betrokken ondernemers willen ook volgend jaar activiteiten organiseren op het Stationsplein. Zij hebben hiervoor zekerheid nodig over de aanleg van elektriciteit en water en duidelijkheid over de gebruiksmogelijkheden van het Stationsplein. Die duidelijkheid komt er als het Stationsplein aangewezen wordt als evenementenlocatie".

Aris stelt daarom aan het College de vraag op welke termijn de aanwijzing van het Stationsplein in Voorburg als evenementenlocatie gerealiseerd wordt. Hierop is nog geen antwoord gekomen.

De realiteit is dat het Stationsplein door de inmiddels beruchte en veel besproken OV-verbinding vanuit de Binckhorst, waardoor een tuin bij Hofwijck en Opa's Veldje weg moeten, in de toekomst drastisch gaat veranderen. 


Foto: Ap de Heus/ Voorburgs Dagblad