Komende tijd wordt schetsontwerp bibliotheek verder uitgewerkt

18 March 2023, 11:35 uur
Lokaal
mainImage

De komende tijd wordt het schetsontwerp verder uitgewerkt. Daarvoor worden er verschillende stappen genomen.


Er wordt gekeken of het ontwerp aan alle eisen voldoet. Bijvoorbeeld aan de eisen voor brandveiligheid. Maar ook of het schetsontwerp past bij wat de bibliotheek nodig heeft voor moderne dienstverlening alle activiteiten die de bibliotheek wil organiseren.   

Klankbordgroep
De klankbordgroep bestaat uit een aantal inwoners en medewerkers van maatschappelijke organisaties, onder meer op het gebied van welzijn, jongeren, toegankelijkheid en onderwijs. Deze groep toetst of het ontwerp voldoet aan de wensen de inwoners. Lees meer over de wensen op onze pagina: Uitkomsten meedenksessies

Toegankelijkheid
De bibliotheek moet voor iedereen toegankelijk zijn. Dat is lastig vanwege de hoogteverschillen buiten en in het gebouw aan het Fluitpolderplein. Er zijn nu veel kleine trappen. Er wordt onderzocht hoe dit kan worden opgelost. Bijvoorbeeld of het mogelijk is om een stuk plein voor het gebouw 50 centimeter te verhogen en dit door te trekken in het pand, zodat dit voor een groot deel gelijkvloers wordt.

Achterstallig onderhoud
Fluitpolderplein 12 (en 10) maken deel uit van een Vereniging van Eigenaren  (VvE Amstelhof) met Wooninvest. Omdat het pand lange tijd op de afstootlijst van de gemeente heeft gestaan, is er achterstallig onderhoud. Samen met de VvE wordt een plan van aanpak gemaakt om dit op te lossen.

Verduurzaming
Het pand staat in de Amstelwijk. De Heuvel/Amstelwijk is door de gemeente Leidschendam-Voorburg in het kader van de energietransitie aangewezen als eerste wijk in de gemeente die in de komende 10 jaar overgaat op duurzame energie. Daarom wordt onderzocht hoe de nieuwe bibliotheek zo duurzaam mogelijk kan worden gemaakt.

Buitenruimte
Er wordt gekeken hoe het Fluitpolderplein aantrekkelijker gemaakt kan worden om er te verblijven. Bijvoorbeeld door fietsers af te remmen of om te leiden. Dan past het plein beter bij de functie van de bibliotheek als ‘huiskamer van Leidschendam’. Er wordt ook gekeken of de buitenmuren van het gebouw meer open gemaakt kunnen worden, zodat mensen van buiten naar binnen kunnen kijken en activiteiten worden gezien.

Van schetsontwerp naar voorlopig ontwerp
In de komende tijd wordt het schetsontwerp verder uitgewerkt. Feedback vanuit de bibliotheek, de klankbordgroep wordt verzameld en waar mogelijk meegenomen in het volgende ontwerp: het voorlopig ontwerp. Het voorlopig ontwerp is daarmee een volgende stap richting het uiteindelijke, definitieve ontwerp. Als alles volgens planning verloopt, zal het voorlopig ontwerp voor de zomervakantie van 2023 klaar zijn. Dan worden ook de kosten van de verbouwing en inrichting berekend.

Fluitpolderplein 5
Als de bibliotheek verhuist naar Fluitpolderplein 12, laat zij het pand aan het Fluitpolderplein 5 achter. Er wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om dit pand weer te verhuren of te verkopen.