Voorburgs Dagblad | Huurcompensatie Dorpspunt Stompwijk
mainImage

Huurcompensatie Dorpspunt Stompwijk

22 juli 2021, 09:11 uur
Lokaal

De Stichting Lucas heeft aangegeven niet langer de eindverantwoordelijkheid voor de exploitatie van het Dorpshuis kunnen dragen. Het dorpshuis is daarom overgedragen aan de gemeente.

Dorpshuis Stompwijk heeft vanwege de corona maatregelen geen inkomsten gehad, en heeft de huurpenning dus niet kunnen reserveren. Zij hebben destijds ook geen huurcompensatie aangevraagd. Hiermee komt de exploitatie in gevaar.

Het college besluit in te stemmen met compensatie van de huur voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 aan Dorpspunt Stompwijk