Huur- en exploitatieovereenkomst Plaspoelhaven ondertekend

25 January 2023, 09:43 uur
Lokaal
mainImage
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Bianca Bremer (links) met de ondertekenaars en andere betrokkenen.

De huur en exploitatie van de Plaspoelhaven is geregeld. De gemeente heeft een overeenkomst afgesloten met de Stichting Plaspoelhaven. In de overeenkomst staan afspraken over de verhuur van ligplaatsen voor pleziervaartuigen aan particulieren. Hiervoor is onlangs door de gemeente beleid vastgesteld.

Wethouder Bianca Bremer: ”Ik ben blij met deze volgende stap. De Stichting bestaat uit een enthousiaste groep direct omwonenden van de haven, die zich vol willen inzetten om de haven te beheren en netjes te houden. Ter voorbereiding op het vaarseizoen kunnen ze nu aan de slag met de toekenning van de ligplaatsen.
De afspraken

De huur- en exploitatieovereenkomst gaat in op 1 april 2023 en duurt in eerste instantie 2 jaar. De overeenkomst kan daarna telkens met 5 jaar worden verlengd. De gemeente blijft eigenaar van Plaspoelhaven en is verantwoordelijk voor het grote onderhoud en de ophaalbrug. De Stichting is verantwoordelijk voor klein onderhoud en het toezien op de veiligheid en orde in de haven. Samen met de gemeente gaan zij een havenreglement opstellen. Verder is afgesproken dat de Stichting nu al aan de slag kan met de toewijzing van de ligplaatsen aan de mensen op de wachtlijst.

Loting ligplaatsen

Belangstellenden konden zich tot 1 oktober 2022 inschrijven voor een ligplaats in Plaspoelhaven. Inmiddels heeft de notaris de loting gedaan en een rangorde van de wachtlijst bepaald. Alle inschrijvers zijn daarvan op de hoogte gesteld. De komende periode kent de Stichting de ligplaatsen toe op basis van de door de notaris bepaalde rangorde en het door de gemeente vastgestelde beleid. Meer informatie over de Stichting: www.plaspoelhaven.nl (op korte termijn online).

Meer informatie over Plaspoelhaven: www.lv.nl/ligplaatsen.