Voorburgs Dagblad | 'Hoosbooien en wateroverlast steeds groter probleem'
mainImage

'Hoosbooien en wateroverlast steeds groter probleem'

15 mei 2021, 20:10 uur
Lokaal

D66-raadslid Charlotte Bos bekommert zich momenteel om het regenwater in Leidschendam- Voorburg. "Hoosbuien en de daarmee gepaard gaande wateroverlast worden een steeds groter probleem dat niet alleen door riolering opgelost kan worden", aldus Bos. "Dakgoten zijn nu vaak aangesloten op de riolering zodat het regenwater bij het vuile rioolwater naar de zuivering gaat".

"Dit schone regenwater kan ook op een andere manier gebruikt worden. Hemelwater is op verschillende manieren op te vangen en te gebruiken. Om te beginnen natuurlijk met een regenton. Het water wat hierin verzameld wordt kan dan in de tuin of elders in het huishouden gebruikt worden. Maar je kan ook een groter volume opslaan. Dat kan dan door middel van een simpele filtratiestap geschikt
gemaakt worden voor gebruik in toiletten etc. Een stap verder gaat om het tot drinkwater te zuiveren". 

De D66-fractie heeft daarom aan het College de volgende vragen.
1. Is er beleid is vanuit de gemeente op dit onderwerp ‘Opvang en gebruik hemelwater door bewoners’ en zijn er gemeentelijke subsidiemogelijkheden voor bewoners op dit= specifieke onderwerp. Graag een toelichting.

2. Zo nee, graag een toelichting

3. En is het college, bij een negatief antwoord op vraag 1, van plan om beleid inclusief subsidiemogelijkheden voor opvang en zuivering van hemelwater voor huishoudelijk gebruik’ of drinkwater door particulieren te ontwikkelen. Graag een toelichting


Foto: ANP