Voorburgs Dagblad | Hoe zit het ook alweer met stichting 'De Tureluur'?
mainImage

Hoe zit het ook alweer met stichting 'De Tureluur'?

13 oktober 2021, 21:37 uur
Lokaal

GBLV-raadslid Marien van Wijk heeft schriftelijke vragen aan het College gesteld over de plannen met betrekking tot stichting De Tureluur

"Op 29 september 2020 heeft onze Gemeenteraad een presentatie gehad van de st. de Tureluur over het realiseren van een sociaal-maatschappelijk toeristisch overstappunt in de Driemanspolder", aldus Vab Wijk. 

De fractie van GBLV/Gemeentebelangen heeft daarom de volgende vragen.
1. Zijn deze plannen nog steeds actueel?
2. Klopt het dat de locatie Stompwijkseweg/Kostverlorenweg als bestemming is ingetekend?
3. Zo ja, klopt het dat hier nu een parkeerplaats is aangelegd die dan moet verdwijnen tegen een prijs van +/- € 100.000,00?
4. Is het College bekend dat de omwoners aldaar geen voorstander zijn van de plannen op deze locatie?
5. Zo ja, is er ook een andere locatie geschikt voor deze plannen?


Foto: Piqsels