Voorburgs Dagblad | Hoe zit het nu tussen Leidschendam-Voorburg en Stompwijk?
mainImage

Hoe zit het nu tussen Leidschendam-Voorburg en Stompwijk?

De Stompwijkseweg.
24 februari 2021, 19:48 uur
Lokaal

Naar aanleiding van berichten in de media, signalen uit de Adviesraad Stompwijk en eerder gestelde vragen wil GBLV-raadslid Marien van Wijk van het College weten hoe het nu precies zit met de relatie tussen de gemeente Leidschendam- Voorburg en het aangrenzende Stomowijk. Vanuit Stompwijk komen signalen dat er onvrede bestaat over de relatie met de gemeente Leidschendam-Voorburg en dat men meent beter onder de vleugels van de gemeente Zoeterwoude te kunnen vallen. Van Wijk heeft daarom de volgende vragen gesteld. 

1. Is het college bekend met deze “Stexit” plannen?

2. Wat is de visie van het college op Stompwijk als onderdeel van de gemeente Leidschendam-Voorburg?

3. Kan het college een beeld schetsen over de regionale ontwikkelingen en ambities van de gemeenten Zoeterwoude en Zoetermeer in relatie tot schaalvergroting en samenwerking?

4. Zou het college een Stexit steunen? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

5. Is het college bereid om een enquête bij inwoners en bedrijven naar de relatie tussen Stompwijk en de gemeente uit te voeren en de daarbij te stellen vragen vooraf af te stemmen met de Adviesraad Stompwijk en de gemeenteraad?

6. Op 25 oktober 2018 is er een motie unaniem aangenomen om de drie woonkernen van onze gemeente beter onderling bereikbaar en toegankelijk te maken via Openbaar Vervoer. Kan het College aangeven wat hiermee is gedaan en met name het OV voor Stompwijk en de rol van de Adviesraad Stompwijk

7. Op 6 november 2020 hebben GBLV/Gemeentebelangen en CU/SGP vragen gesteld over ongewenste gronduitgifte aan de Stompwijkseweg. Afgelopen week stond er in het FD een uitgebreid stuk over dubieuze praktijken in deze grondverkoop. (zie: https://fd.nl/ondernemen/1372751/particulierebeleggers-slepen-notarissen-voor-de-rechter-vanwege-rol-in-dubieuze-grondhandel ).
Is het college bekend met dit stuk?

Zijn er inmiddels vergunning aanvragen gedaan voor percelen die onder deze ongewenste gronduitgifte vallen?

8. De aanleg van de Veenpoldersweg vordert. Als deze weg medio 2021 aangelegd is, wordt met de reconstructie van de Dr. van Noortstraat begonnen. Zijn de plannen voor deze reconstructie al definitief? Zo nee, waarom niet?

9. Op 8 april 2019 heeft GBLV/Gemeentebelangen vragen gesteld over de aansluiting van de Veenpoldersweg met de N206. De wethouder heeft aangegeven in overleg te gaan met de Provincie om te bezien of eventueel een rotonde een goede oplossing kan zijn om de verkeersveiligheid sterk te verbeteren. Kan het College aangeven wat de uitkomsten van deze gesprekken zijn mbt deze aansluiting en de
verkeersveiligheid?

10. De woningbouwprojecten van Niersman (naast Dorpspunt) en Vidomes (Meerlaan) hebben flink vertraging opgelopen. Woningbouw in Stompwijk is urgent. Wat is nu de status? Ligt de oorzaak van deze vertraging bij de gemeente Leidschendam-Voorburg? Zo nee, waarom niet?


Foto: Gemeente LV